1

scholen

1

leerlingen

Aantrekkelijk werkgeverschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor leerkrachten en ondersteunend personeel in Amsterdam en daarbuiten.

Die ambitie genereert vragen. Hoe vinden we geschikte medewerkers, hoe behouden we onze mensen en hoe begeleiden we nieuwe collega's?
Het werkgeverschap dat ons voor ogen staat geeft de komende jaren een kwalitatief antwoord op deze vragen en zorgt voor een grote werknemerstevredenheid.

 
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
Internationalisering is een belangrijk thema in het nieuwe strategisch beleidsplan van OOadA. Uit een interne inventarisatie blijkt dat het aantal internationale leerlingen de afgelopen jaren substantieel toeneemt. Dat brengt op het gebied van oudercommunicatie en onderwijs nieuwe uitdagingen met zich mee. Voor leerkrachten zijn die ook een kans. Door zich bijvoorbeeld te bekwamen in het taalonderwijs aan internationale leerlingen of de eigen vaardigheid in de Engelse taal te vergroten. Een mooi loopbaanperspectief dat we binnen OOadA ondersteunen met een cursus Engels en NT2 nieuwe stijl waar in totaal meer dan 80 leerkrachten voor intekenden.  

door Taco Stroo

Als ik denk aan een vreemde taal leren, dan denk ik onmiddellijk terug aan mijn pogingen Frans te begrijpen en te spreken. Ik logeerde jaren geleden in een Bretons huisje aan een beekje. De buurman, Maurice, was een aardige man die af en toe kwam buurten. Probleem was: hij sprak een Frans en Bretons. Na het zoveelste ongemakkelijk glimlachend, haperend gesprek, besloot ik een paar zinnen Frans te oefenen. Boek erbij en stampen. Repeteren voor de spiegel. Uitspraak moest ook op z’n Timmermans. De volgende ochtend zag ik Maurice wijnflessen in de glasbak gooien. Ik liep zelfverzekerd in zijn richting en begroette hem joviaal alsof ik volledig ingeburgerd was. De geoefende zinnen kwamen er gestroomlijnd uit. Ik zag zijn verbaasde blik langzaam veranderen in een brede glimlach. Hij leek te denken, die Hollander kan het dus wel! Helaas ontging me elke betekenis van het geratel dat daarna over zijn lippen kwam. Zo moeten anderstalige leerlingen hun eerste schooldagen in Nederland ook ervaren. Ze horen die gekke klanken, die harde 'g'. Het gaat zo snel en ze kunnen er totaal geen muziek van maken. Ze zijn gelukkig niet de enige; grote groepen anderstalige kinderen wandelen met hun rugzak onze scholen binnen. Voor leerkrachten is het een boeiende ervaring. Opeens zitten er kinderen in de kring die thuis Russisch, Indiaas, Japans of een andere taal horen. Je ziet jezelf met handen en voeten uitleggen dat ze hun schoen mogen zetten voor Sinterklaas. Hoe ga je ervoor zorgen dat deze kinderen het Nederlands snel en goed onder de knie krijgen.  


Wapenfeit

Verschillende schoolteams gingen gretig aan de slag met deze groep nieuwkomers. Goede wielen werden uitgevonden, maar al snel nam de roep toe om als OOadA gezamenlijk actie te ondernemen. De eerste wapenfeiten waren een cursus Engels, ter ondersteuning van de oudercommunicatie en een cursus NT2 nieuwe stijl, ter ondersteuning van het taalonderwijs aan internationale leerlingen. Laatstgenoemde cursus werd verzorgd door José Coenen, expert op het gebied van NT2. Meer dan 40 leerkrachten meldden zich aan. De cursus voedde de behoefte om onderling ervaringen en kennis uit te wisselen. Een aantal leraren heeft zich daarom dit najaar verenigd in een netwerk. Samen puzzelen en sleutelen aan het beste taalaanbod. Iedereen weet dat je er met een jaartje speciale taalklas nog niet bent. Hoe zorg je er ook daarna voor dat deze leerlingen onze taal echt gaan beheersen, zodat ze dezelfde kansen krijgen als hun klasgenoten? En wat doe je als de Nederlandse taal voor 80% van je kleuters niet de eerste taal is?

Bijrijder

We kijken echter niet alleen naar binnen maar steken ook ons licht ook buiten de eigen organisatie op. In het voorjaar van 2019 werd al een werkbezoek gebracht aan Eindhoven. In december vertrok een delegatie van het netwerk naar Haarlem om te kijken hoe ze het daar doen. De bestemming was de Taalklas Haarlem. Uit het gedreven relaas van de directeur werd duidelijk dat de Taalklas niet alleen een plek is waar kinderen de Nederlandse taal leren, het is juist ook een plek waar leerkrachten van andere scholen de begeleiding krijgen om kinderen de Nederlandse taal te leren. Ze kunnen er terecht voor advies en het uitwisselen van ervaring en ze krijgen voor een bepaalde periode een soort ervaren 'bijrijder' mee om in de klas mee te draaien. Deze expert doet voor en coacht. Een voorbeeld dat past bij de manier waarop we binnen OOadA gewend zijn kennis met elkaar te delen en om die reden interessant om te betrekken bij de loopbaanontwikkeling van onze leerkrachten in de nabije toekomst. 

 
 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 


Cookies

We gebruiken standaard op deze website noodzakelijke/functionele cookies voor een correcte werking van de website. Daarnaast kunnen er ter verbetering van uw browse-ervaring cookies geplaatst worden om geanonimiseerde en dus niet meer herleidbare statistieken en informatie te verzamelen. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. 
X
Cookie instellingen