1

scholen

1

leerlingen

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 

 
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Wereldwijs. Dat begrip heeft een flinke paragraaf gekregen in de plannen voor de komende vier jaar. Het is een mengelmoes van 21e eeuwse vaardigheden, pure kennis van de wereld en een soort besef van de eigen rol in de wereld. Het is leuk om zoiets op te schrijven met allerlei doelen erbij, maar het is nog veel leuker om in de praktijk te zien wat daarvan al zichtbaar is. 

Juf Mischa is leerkracht van groep 5 op de Kleine Reus. Als je haar rustige klas binnenkomt proef je de wereld. Je proeft ook plezier in leren. Iedereen is bezig. Het is een broednest voor wereldwijze kinderen. Je ziet aan de muren mindmaps en onderzoeksvragen hangen, op chromebooks worden antwoorden op vragen gezocht en leerlingen grasduinen in een stapel boeken over natuur en duurzaamheid. Leerlingen vertellen over slimme technieken om energie op te wekken en materialen te recyclen. De plasticsoep komt langs en ook de uitvinding om die soep te verwijderen. En een Tesla, dat is een goede auto. Op de vraag wat ze zelf kunnen veranderen, komt het antwoord ‘minder vlees en plastic’. 

 

Hondenogen

Een andere groep zie je bezig met een businessplan om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor een goed doel. Hoe doe je dat? Kinderen denken dan al snel aan dingen verkopen. De betere Koningsdag-activiteiten. Mischa behandelt de begrippen omzet, kosten, prijs en winst en de magische relaties tussen die begrippen. De leerlingen transformeren in echte koopmannen- en vrouwen, want ze bedenken wat ze nodig hadden en wat dat kost en natuurlijk welke prijs ze moeten rekenen. Ze begrijpen feilloos dat het te goedkoop of te duur maken van een product een nadelig effect kan hebben op de winst. Wat is ideale prijs? Een jongen had haarscherp in de gaten hoe je mensen kunt verleiden tot een aankoop: via de maag van hun hond. Zeg maar eens nee tegen die smekende hondenogen. Hij besluit zich te richten op de verkoop van hondenkoekjes. 

 

Vertrouwen

Hoe maak je leerlingen wereldwijs? Na het bezoek aan de klas van Mischa zou je vier dingen kunnen noemen: een strakke klassenorganisatie als fundament, goed gekozen opdrachten waar de leerlingen al hun nieuwsgierigheid op los kunnen laten, een activerend gesprek voeren met de juiste vragen en last but not least, veel vertrouwen uitstralen. Mischa heeft alleen maar oog voor de leerlingen van het groepje dat ze begeleidt. Zonder iets te zeggen geeft ze daarmee een blijk van vertrouwen richting de rest van de klas die krachtiger is dan de strenge blik van een opzichter die controleert of iedereen serieus aan het werk is. 

 
 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw.