1

scholen

1

leerlingen

Wereldburger aan de Amstel


NIEUW! Leerkracht groep 1-2 (3 tot 5 dagen) - 3e Dalton School

NIEUW! Adjunct-Directeur Boekmanschool

NIEUW! De Notenkraker - leerkrachten onder-, midden- en bovenbouw

NIEUW! Coördinator Opleiden in de School en Bovenschools Coach

NIEUW! Leerkracht onderbouw- De Springstok

NIEUW! Directeur- 14e montessorischool de Jordaan

NIEUW! Leerkracht- Merkelbachschool

NIEUW! Leerkracht ter ondersteuning middenbouw- De Burght

NIEUW! Leerkracht onderbouw- 6e montessorischool Anne Frank

NIEUW! Leerkracht middenbouw- 6e montessorischool Anne Frank

NIEUW! Leerkracht bovenbouw- Basisschool Oostelijke Eilanden

NIEUW! Leerkracht middenbouw - de Kleine Nicolaas

NIEUW! Leerkracht bovenbouw- Kindercampus Zuidas

NIEUW! Begeleider Passend Onderwijs- OOadA

NIEUW! Leerkracht onderbouw- Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)

NIEUW! Intern Begeleider - Olympiaschool

NIEUW! Groepsleerkracht 2e Daltonschool - werkdagen in overleg

NIEUW! Theo Thijssenschool - leerkracht groepen 1, 2, 4 en 5.

NIEUW! Leerkracht onderbouw, middenbouw, bovenbouw- Nicolaas Maesschool

Intern Begeleider Nicolaas Maesschool

Open sollicitatie
Leerkrachten over werken bij OOadA
22 unieke lokaties

Aantrekkelijk werkgeverschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor leerkrachten en ondersteunend personeel in Amsterdam en daarbuiten.

Die ambitie genereert vragen. Hoe vinden we geschikte medewerkers, hoe behouden we onze mensen en hoe begeleiden we nieuwe collega's?
Het werkgeverschap dat ons voor ogen staat geeft de komende jaren een kwalitatief antwoord op deze vragen en zorgt voor een grote werknemerstevredenheid.

 
Leren van bedrijven
De lessen van Ajax en Tony's Chocolonely
Jaarlijks gaan de schooldirecteuren, de bestuurders en de beleidsadviseurs van OOadA op studie-tweedaagse. Twee dagen voor professionalisering, uitwisseling en het bespreken van gemeenschappelijke uitdagingen. Het thema van dit jaar was ‘Eigentijds leiderschap’. Een van de pijlers uit het strategisch plan is om een aantrekkelijk werkgever te zijn voor de medewerkers. Wat vraagt dit van het leiderschap van directeuren en de bestuurders? In groepen is een werkbezoek gebracht aan een zelf uitgekozen bedrijf in Amsterdam en omgeving dat opvalt op het gebied van het aantrekken en behouden van goed personeel. 

Het community-gevoel van Ajax

Zo is men in gesprek gegaan met Jeroen Slop, voormalig CFO van Ajax. Hij onderstreepte het belang van een community gevoel. Bij Ajax is het een goed gebruik om iedere medewerker, sterspeler of administratief medewerker, hetzelfde 'ceremoniële' welkom te geven. OOadA heeft met een vergelijkbare aanpak recent een begin gemaakt. Alle nieuwe medewerkers, van leerkracht tot conciërge, worden kort na hun aanstelling uitgenodigd voor een informele kennismaking met het college van bestuur en elkaar. Daarnaast worden jaarlijks voor alle medewerkers een aantal evenementen georganiseerd die de onderlinge verbondenheid met collectieve herinneringen versterken. Zo groeien 'OOadA-tradities' zoals een PubQuiz en het kennisfestival dat collega's iedere 2 jaar in de gelegenheid stelt hun kennis, vaardigheden en ervaringen met elkaar te delen. 

 

Typical Tony’s Time

Bij Tony’s Chocolonely is inspiratie opgedaan voor het inwerktraject van nieuwe medewerkers. Bij Tony's heet dat ‘Typical Tony’s Time’. Deze aanpak liet zien dat het belangrijk is de verschillende stadia van een inwerktraject visueel te maken en de verantwoordelijkheid voor de te ondernemen stappen bij de medewerker zelf te leggen. Dit inzicht krijgt een vertaling in de ‘Employee Journey’ die OOadA onlangs heeft geïntroduceerd om nieuwe collega’s op een goede wijze te ontvangen en wegwijs te maken in hun eigen school en de organisatie. 


Vergelijkbare inspiratie voor het binden en boeien van medewerkers werd door andere directeurenteams opgedaan bij Aldowa (metalen gevelbekleding), cafe-restaurant Amsterdam, Rocycle en Picnic.

 
 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Ajax en Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor leerkrachten en ondersteunend personeel in Amsterdam en daarbuiten.

Die ambitie genereert vragen. Hoe vinden we geschikte medewerkers, hoe behouden we onze mensen en hoe begeleiden we nieuwe collega's?
Het werkgeverschap dat ons voor ogen staat geeft de komende jaren een kwalitatief antwoord op deze vragen en zorgt voor een grote werknemerstevredenheid.