1

scholen

1

leerlingen

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 

 
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
Veel leerlingen die naar onze scholen gaan hebben een cognitieve voorsprong. Dat laatste is vakjargon voor ‘te slim voor hun leeftijd’. Scholen doen er al veel aan om deze leerlingen uit te dagen. Ook voor de komende vier jaren staat het verrijken van het aanbod stevig op de agenda.

Toeval bestaat niet

We denken dat een nauwe samenwerking met het voortgezet onderwijs mogelijkheden kan bieden voor meer uitdaging in de bovenbouw én een betere aansluiting van basisonderwijs op het voortgezet onderwijs. Toeval bestaat niet; Spinoza en Spinoza20first hadden dezelfde gedachte en zochten tegelijkertijd toenadering. En zo is het gekomen dat er plannen zijn gesmeed voor een bijeenkomst in januari voor leraren van de Merkelbachschool, Nicolaas Maes, 2e Dalton, Spinoza en Spinoza20first. Het idee van deze bijeenkomst, die als “kick off” geldt van de samenwerking, is dat een nadere kennismaking tot afspraken leidt om bij elkaar te gaan kijken en met elkaar mee te denken.

Ontwikkelteam

De bijeenkomst is ook het startpunt voor een ontwikkelteam van de deelnemende scholen om aan de slag te gaan met de betere aansluiting, gezamenlijke activiteiten en structurele uitwisseling. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor het loopbaanperspectief van een leraar. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat leraren een paar dagen in de bovenbouw van de basisschool werken en één dag in het voortgezet onderwijs of andersom. De samenwerking start met drie van onze scholen vanuit het idee dat op termijn meerdere scholen kunnen en zullen aanhaken. 

 
 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw.