1

scholen

1

leerlingen

Nieuws

Herbert de Bruijne neemt afscheid als bestuursvoorzitter
Per 1 april 2021 zal Herbert de Bruijne afscheid nemen als voorzitter van het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs aan de Amstel. 

Op dat moment heeft hij 13 jaar bij OOadA gewerkt en ruim 30 jaar in het Amsterdamse onderwijs als leraar, coördinator Verlengde Schooldag, directeur en bestuurder. Hij wordt bestuurder van Openbaar Onderwijs in de stad Groningen. 

De Raad van Toezicht van OOadA is gestart met de procedure voor het werven van een nieuwe bestuursvoorzitter en laat zich daarbij begeleiden door Van Wesselo en Partners. Op hun website is een vooraankondiging gepubliceerd. Binnenkort is daar ook een profiel beschikbaar.

Nieuws

Uitgelicht
____________________________________________________

Voorzitter College van Bestuur


• Vanuit betrokkenheid mogelijk maken van bovengemiddeld goed onderwijs in een grootstedelijke context.

• Bestuurlijke ervaring en visie ten dienste stellen van de medewerkers en leerlingen.

• Met Amsterdamse bravoure samenwerken om het onderwijs op stedelijk en sectoraal niveau vorm te geven.

  ____________________________________________________


NIEUW! Leerkracht bovenbouw 9e Montessorischool de Scholekster

NIEUW! Kindercampus Zuidas - Leerkracht groep 6-7

NIEUW! Leerkracht bovenbouw en co- teacher de Notenkraker

Leerkracht groep 4 - Merkelbachschool

Leerkracht bovenbouw -1e Montessorischool de Wielewaal

Leerkracht onderbouw - 1e Montessorischool de Wielewaal

Gymleerkracht - Nicolaas Maesschool

Leerkracht groep 1/2 en 3 - de Dongeschool

Leerkracht beeldende vorming - Theo Thijssenschool

Leerkracht(en) bovenbouw - De Kleine Reus

Leerkracht groep 1/2 - De Kleine Reus

Leerkracht groep 7 - Theo Thijssenschool

Open sollicitatie
Leerkrachten over werken bij OOadA
22 unieke lokaties
 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Ajax en Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor leerkrachten en ondersteunend personeel in Amsterdam en daarbuiten.

Die ambitie genereert vragen. Hoe vinden we geschikte medewerkers, hoe behouden we onze mensen en hoe begeleiden we nieuwe collega's?
Het werkgeverschap dat ons voor ogen staat geeft de komende jaren een kwalitatief antwoord op deze vragen en zorgt voor een grote werknemerstevredenheid.